Växa tillsammans

Människor ändrar sig hela livet. Man får erfarenheter och ändras. Många problem i relationen handlar om att man inte kan handskas med denna förändring. Istället för att ständigt upptäcka sin älskade, ett äventyr i sig, så känner man att man förlorar varandra.

Livet innebär förändring, det är något nödvändigt. Detta är något bra och något man borde ta till sig. Om vi inte växte och blev erfarna så skulle vi inte må bra. Om man ska få ett förhållande att fungera så måste man acceptera detta.

Det är naturligt att vilja hålla fast vid det man tycker om och trivs med. Kärlek handlar om att bygga upp något tillsammans. Men när människor lever så måste livet bjuda på nya saker. Att bara hålla fast vid något blir till slut nostalgiskt. Livet ändras och vi måste ändra oss, annars mår vi inte bra. Detta gäller alla. Om vi dessutom talar om en relation där två personer som ändras är inblandade så är detta jätteviktigt.

Du ändras och din älskade ändras. Om du försöker låta bli att ändras kommer du inte att fungera. Det samma gäller om inte din älskade förändras. Notera att detta inte går särskilt fort. Många tror att förändringen bara kommer över en natt, men så är det inte. Om någon i förhållandet kommer på att den inte kan fortsätta på samma sätt så är det något som varit på gång länge. Det handlar om att man inte varit uppmärksam på det. Om man undviker att tänka på detta, om man försöker bevara allt på samma sätt så kommer det att komma som en chock. Då är det också i allmänhet för sent att göra något åt det.

För att få en fungerande relation så måste man tillåta varandra att växa och förändras. Det i sig kan däremot leda till att man växer åt olika håll och tillslut vuxit ifrån varandra. Metoden att undvika detta är ganska enkel. Man måste engagera sig i varandras liv. Bägge personer måste få hålla på och utvecklas som individer, leva sitt eget liv. Man ska inte lägga sig i den andres liv. Däremot så ska man engagera sig, hjälpa varandra, ge råd och stödja varandra. På så sätt blir man delaktig varandras liv. Varför inte hjälpa din partner när det är tungt på jobbet?

Man ska också ge utrymme för förändring i det gemensamma livet. Om din partner kommer med förslag på nya saker - lyssna. Prata om planer och önskningar, prata om värderingar och livsfrågor. Och tillåt varandra att tala i teorin. På så vis kan man få en dialog där man kan följa varandras utveckling. Man behöver ett klimat i förhållandet där man lyssnar till varandra och låter sig inspireras.