Att prioritera relationen

Ett viktigt ställningstagande för att få ett förhållande att fungera är att prioritera det före arbete, fritidsintressen och annat. Detta kan verka som en självklarhet, men det är inte alltid så.

Om man inte gjort ett tydligt ställningstagande så blir det lätt så att man får en osäker känsla i förhållandet. Därför är det viktig, inte bara för partnern utan väldigt mycket för en själv att man har det förhållningssättet.

Det finns mycket viktigt i livet, men i slutändan så finns inget viktigare än kärleken och familjen. Det finns ingen som på dödsbädden ångrat att han arbetat för lite. För att känna att man har ett meningsfullt liv så måste man välja det som är viktigt. Om relationen inte är så pass viktig att arbetet blir viktigare så är den antingen inte på alvar eller så har man förlorat perspektiven. Då måste man varva ned och omvärdera sitt arbetsliv. Annars kommer inte bara förhållandet rasa, utan man riskerar även hälsan och i slutändan hela livssituation.

Genom att välja det viktiga i livet så kommer man i förläggningen att få kraft och ork. Genom att visa för sig själv och för sin partner att relationen är meningsfull så inser man att man har något värdefullt.

Att offra någon konsert eller match man vill besöka är egentligen bara en liten sak i livet. Att inte leva upp till alla förväntningar på jobbet är mänskligt. Allt sådant går över, kärleken är något man måste värna.

Detta betyder naturligvis inte att man ska ge upp allt annat i livet. Tvärt om behöver man ju alla dessa erfarenheter för att kunna ge något i förhållandet, men relationen är vad som är på spel så gäller det att hålla rätt på vad som är viktigt i livet.