"Du är det bästa jag har, ty intet gör så ont som du."

Av: 
Karin Boye