"Om du kan leva med vad som helst, kan du också leva med vem som helst."

Av: 
Betty Carter